Long Long hiểu rằng những lốp xe phế thải nên được sử dụng một cách tốt hơn. Chúng tôi nhận thấy để giải quyết vấn đề lâu dài này, chúng tôi cần các giải pháp cung cấp sản phẩm định hướng hiệu quả hơn (và điều này yêu cầu chúng tôi giải quyết vấn đề theo cách khác.)

Chúng tôi áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn Châu Âu cho việc tái chế lốp xe phế thải để sản xuất các sản phẩm mới có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng hơn.

Những sản phẩm của chúng tôi có nguồn gốc từ 100% lốp xe tải, kết quả là những sản phẩm mới cung cấp các giải pháp hiệu quả trong nhiều ứng dụng và được đón nhận tại nhiều thị trường. Các sản phẩm của chúng tôi mang lại giá trị sử dụng cao hơn cho lốp xe đã hết khả năng sử dụng và cung cấp vòng đời tuần hoàn mới cho lốp xe.

 

 

Khách Hàng Nói Gì