30/08/2021 | 1757 |
0 Đánh giá
 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 • Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và Công ty.
 • Kiểm tra, tổng hợp báo cáo bảo đảm tính chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh toàn Công ty.
 • Kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra việc chấp hành các qui định ghi chép sổ sách, chứng từ quản lý tiền hàng.
 • Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán viên, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót ( nếu có) về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.
 • Lập, in các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo cân đối tiền hàng theo đúng qui định.
 • Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp phân tích chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của công ty bảo đảm tính hiệu qủa trong việc sử dụng vốn.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho kế toán viên trong công tác xử lý số liệu, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để thực hiện tốt phần hành kế toán được phân công. Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho các kế toán viên nắm rơ cách thức hạch toán đối với các phát sinh mới về nghiệp vụ hạch toán kế toán.
 • Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Tổng Giám Đốc khi được yêu cầu.
 • Thay mặt kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặt giải quyết, điều hành hoạt động của Phòng Kế toán sau đó báo cáo lại Kế toán trưởng các công việc đă giải quyết hoặc được ủy quyền giải quyết.
 • Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.
 1. YÊU CẦU:
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán hoặc tài chính
 • Nắm vững nghiệp vụ kế toán,  quy định về thuế, có khả năng tổng hợp và hướng dẫn
 • Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
 • Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định
 • Có kiến thức căn bản về kinh doanh, công nghệ quy trình sản xuất trong công ty
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán Misa)
 1. QUYỀN LỢI:
 • Lương: theo thỏa thuận, sẽ trao đổi khi phỏng vấn tùy năng lực và kinh nghiệm
 • Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày Lễ tết trong năm
 • Đóng BHXH, BHYT,… theo quy định của pháp luật
 • Làm việc trong môi trường năng động, môi trường văn hóa doanh nghiệp tốt và văn minh.
 • Được thamgia các hoạt động team building và các sự kiện lớn trong năm của Công ty
 • Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

*** Số lượng: 01 người.

 1. LIÊN HỆ:
 • SĐT:024 3938 6789
 • Email: longlong@longlongchem.com

(*) Xem thêm

Bình luận